Space scoort opmerkelijk goed met de nieuwste rekenmethode voor verblinding

Sinds enige tijd is in de openbare verlichting de vervanging van conventionele door led-armaturen in gang gezet. Ook in nieuwe projecten wordt vrijwel uitsluitend gekozen voor led-verlichtingsarmaturen. In de meeste gevallen gaat deze ombouw naar nieuwe ledverlichting gepaard met een hoge mate van hinder door verblinding.

Verblinding wordt door gemeentes, provinciën en andere wegbeheerders steeds vaker gezien als een groter wordend probleem. Voor leveranciers van led-armaturen is dit een reden om armaturen te ontwerpen die zo min mogelijk verblinden. Om hier een objectief oordeel over te kunnen geven, is het zaak om lichtcomfort, c.q. verblinding meetbaar te maken. Modernista heeft De Kruijter Public Lighting gevraagd om de mate van hinder door verblinding te meten van het armatuur type Space en hier een oordeel over te geven.

UGR-buiten
De Kruijter heeft op basis van de laatste studies aan verblinding van niet homogene verlichtingsarmaturen door de Universiteit van Leuven een methode ontwikkeld om de mate van hinder van buitenverlichtingsarmaturen te berekenen. Deze methode geeft de mogelijkheid om beter inzicht te verkrijgen in armaturen welke zijn opgebouwd met puntvormige led lichtbronnen.

Meting van het Space armatuur
Focus Lighting heeft voor de woonstraat een paaltoparmatuur ontwikkeld met een zeer hoog lichtcomfort en minimale verblinding. Dit door gebruik te maken van interne diffusors en witte reflectievlakken. De huidige meet‐ en rekenmethodieken voor het bepalen van verblindingshinder en lichtcomfort is te beperkt om het effect van deze genomen maatregelen te beoordelen. Om deze beoordeling wel te kunnen doen, is het noodzakelijk om de grootte, egaliteit en helderheid van het lichtgevend oppervlak mee te nemen in de meet‐ en berekeningsmethodiek.

De Kruijter heeft een rapport opgesteld waar zowel de methode alsmede de meting wordt behandeld.

Vraag hier het rapport aan >

Conclusie
Het onderzochte armatuur Space van Focus Lighting is berekend in een woonstraat van 10 meter breed, bij een mastafstand van 25 meter en lichtpunthoogte van 4 meter. Dit levert voor de Space met symmetrisch optiek een UGR buiten op van 34,82 en voor de Space asymmetrisch een UGR buiten van 22,74.

De Space symmetrisch is nagenoeg gelijk aan de UGR buiten van de kegel 2000 met PLL 24W lichtbron. Deze laat een berekende waarde voor de UGR buiten zien van 33,46 en is daarmee een fractie minder verblindend. De led-variant van de kegel 2000 scoort aanmerkelijk slechter met een berekend getal van 36,64. De Space asymmetrisch is met een UGR buiten van 22,74 de beste van de vier op het gebied van comfort. Dit doordat de bundel nagenoeg niet in de richting van de waarnemer komt en op de meest hinderlijke plek in het openbaar gebied het armatuur zich perifeer bevindt

Over het geheel kan worden gesteld dat de Space van Focus Lighting een zeer aangenaam licht geeft zonder ‘spikes’ zoals dat bij veel van de huidige led armaturen wel het geval is. De lichtafname in het lichtgevend oppervlak loopt zeer geleidelijk en dus comfortabel af.

door Mieke Slingerland

Vraag het UGR-buiten rapport van het Space armatuur aan!

+3185 876 95 71
info@modernista.nl

  • Hidden
  • * Verplicht veld
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.